> Yhdistys > Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminta

Kokkolanseudun Omaishoitajat ry toimii aktiivisesti omaishoitajien ja heidän läheistensä puolesta. Yhdistys ajaa omaishoitajien asiaa niin paikallisella, kuin valtakunnallisellakin tasolla (Valtakunnallinen Omaishoitajat -liitto ry).

Yhdistyksestä tehdään esityksiä ja aloitteita omaishoitajien elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi. Yhdistyksestä järjestetään jäsenille kokouksia, matkoja, tuettuja lomia, vertaistukea erilaisessa omaishoitosuhteessa eläville omaishoitajille.

Yhdistys järjestää ja hallinnoi mm. omaishoitajuutta tukevia hankkeita joiden tarkoituksena on omaishoitajien ja heidän läheistensä kouluttaminen, sekä jaksamisen tukeminen ja elämän laadun parantaminen.

Puheenjohtaja:

 

Puheenjohtaja Liisa Ahonen
puh: 0405 111 593