> Yhdistys > Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n historiaa ja nykypäivää

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n historiaa ja nykypäivää

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on valvoa omaishoitajien etua ja tukea heidän jaksamistaan kotihoitotyössä.

Yhdistys on tuottanut alueella omaishoitajille suunnattua lomitustoimintaa vuodesta 1999 lähtien. Yhdistys on kehittänyt omaishoitajille tarjottavaa palvelua ja edistänyt kotiin annettavaa apua Raha-automaatti Yhdistyksen (nykyisin STEA) rahoittamien lukuisten projektien kautta vuosina 2001-2003 ja 2004-2006.

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden omaishoidon parissa työskentelevien tahojen kanssa. Kuntarahoitus on saatu ostopalveluna vuodesta 2001 lähtien ensimmäisen projektin alettua. AKTIVA- ja TOIMIVA- hankkeet (2007-2012) ovat päättyneet ja RAY myönsi kohdennettua toiminta-avustusta omaishoitajien jaksamisen tukemiseen ja matalan kynnyksen kohtaamispaikan ylläpitämiseen. Yhdistykselle myönnettiin myös rahoitus kolmevuotiseen PETU-hankkeeseen, joka oli suunnattu erityislasten perheiden tukemiseen.

Tulevaisuudessa yhdistys tulee toimimaan edelleen aktiivisesti omaishoitajien ja heidän läheistensä puolesta mm. järjestämällä projekteja, tukitoimintaa ja sijaistoimintaa.