> Yhdistys > Hankkeet ja projektit

Hankkeet ja projektit

Yhdistys järjestää ja hallinnoi mm. omaishoitajuutta tukevia hankkeita joiden tarkoituksena on omaishoitajien ja heidän läheistensä kouluttaminen, sekä jaksamisen tukeminen ja elämän laadun parantaminen.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä käytössään STEA:n jatkuva toiminta-avustus OmaisOiva, jonka avulla omaishoitajia tuetaan jaksamaan monipuolisilla keinoilla, kuten vertaistuellisilla ja liikunnallisilla ryhmillä, retkillä, matkoilla, leiripäivillä jne.

Lisätietoa löytyy sivuiltamme kohdasta projektit.