> Tietosuoja

Tietosuoja

Henkilötietosi turvallisuus on meille erityisen tärkeää. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Uudella sääntelyllä parannetaan kuluttajien tietosuojaa, sillä se lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää sääntelyä kaikissa EU-maissa.

Me yhdistyksessä ymmärrämme yksityisyyden suojan merkityksen. Osana tietosuojasääntelyyn valmistautumista uudistamme tietosuojalausuntomme 25.5.2018. Uusi lausunto on nykyistä yksityiskohtaisempi ja korvaa palvelukohtaiset rekisteriselosteet.

Sovellamme uutta tietosuojalausuntoa 25.5.2018 alkaen, kun keräämme tietoja palveluitamme käyttävistä henkilöistä tai päivitämme jäsenluetteloamme. Käytämme meille antamiasi henkilötietoja vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja käsittelemme henkilötietojasi yksityisyyttäsi vaarantamatta ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista.

Tämä on sinulle tiedoksi – sinun ei tarvitse tehdä asian vuoksi mitään. Nykyiset palvelusi säilyvät ennallaan.