> Tietoa omaishoitajille > Omaishoidontuki

Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito- ja palvelusuunnitelma määritellään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa kotikäynnillä tapahtuvan palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä.

Tuki kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05)

Omaishoidon tukena maksettavaa hoitopalkkiota myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on määritelty asetuksessa omaishoidontuesta ja sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa porrastetut palkkiot vuosittain.

1.1.2022 alkaen omaishoidon tuen palkkiot ovat seuraavat:

Hoitopalkkioluokka A
423,61 € / kk

Hoitopalkkiluokka B
564,76 € / kk

Hoitopalkkioluokka C
847,22 € / kk

Hoitopalkkioluokka D
1 800,78 – 2 648,22 € / kk

Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläkettä. Omaishoidon tuen palkkion voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi.

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Soiten kotisivuilta tai pyytää palveluohjaajilta. Hakemukset liitteineen (lääkärinlausunto) toimitetaan seuraaviin osoitteisiin:

Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden hakemukset:

Kokkola: Soite, Ennakoivat avopalvelut, Torikatu 50, 67100 Kokkola
Kruunupyy: Soite, Ennakoivat avopalvelut, Hörbyntie 2, 68700 Teerijärvi
Lestijokilaakso: Soite, Ennakoivat avopalvelut, Peltokatu 10, 69100 Kannus

Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden hakemukset:

Soite, Vammaispalvelutoimisto, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola