> OmaisOiva > Omaishoitajien jaksamisen tukeminen

Omaishoitajien jaksamisen tukeminen

STEA on myöntänyt kohdennettua toiminta-avustusta omaishoitajien jaksamisen tukemiseen Kokkolassa ja Kannuksessa. Päämääränä on tavoittaa alueen omaishoitajat mahdollisimman laajasti, kannustaa heitä huolehtimaan ja ylläpitämään omaa terveyttään, hyvinvointiaan ja jaksamistaan. Monipuolisella toiminnalla on tarkoitus parantaa omaishoitajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja näin tukea heidän jaksamistaan ja omaishoidettaviensa kotona selviytymistä.

Mahdollistamalla sosiaalisten kontaktien ja vertaistuen saamisen erilaisten ryhmien, retkien, leirien, lomien ja tapahtumien muodossa pystymme ehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään psykososiaalista hyvinvointia ja vähentämään yksinäisyyttä. Toimintaa järjestetään sekä omaihoitajille yksin että omaishoitopareille yhdessä.

Palveluohjauksella voimme auttaa omaishoitoperhettä järjestämään itselleen toimivamman arjen. Avustamme palvelujen ja etuuksien hakuprosessissa ja kuljemme rinnalla. Järjestämme myös koulutusta, mistä saatavaa tietoa omaishoitaja voi käyttää omaishoitotyönsä tukena ja vahvistuksena. OVET omaishoitajavalmennus järjestetään kerran vuodessa ja siinä omaishoitajan on mahdollista saada kattava tietopaketti omaishoitoa tukevista palveluista sekä keinoista omasta jaksamisesta huolehtimiseen.

Teemme yhteistyötä seurakunnan diakoniatyön kanssa järjestämällä leiripäiviä sekä omaishoitajille että omaishoitopareille. Myös omaishoitajien kirkkopyhän juhla on järjestetty yhdessä diakoniatyön kanssa. Opiskelijayhteistyö eri oppilaitosten kanssa on myös tiivistä. Opiskelijoiden avulla omaishoitajat ja läheiset ovat saaneet yhteisiä virkistyspäiviä, omaishoitaja vapaa-aikaa hoitotyöstä sekä omaishoitoparit erinomaista palvelua opetusravintolassa. Opiskelijatyönä on valmistunut myös useita opinnäytetöitä, joista viimeisin valmistui keväällä 2017. Käsiteltävineä ahealueina näissä olivat omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien pitämisen problematiikka ja omaishoitajien terveydentilan kartoitus.

Järjestämme vuosittain 2-3 kulttuuri- ja ostosmatkaa eri kohteisiin sekä 3 leiripäivää yhteistyössä seurakuntien diakonityön kanssa.

Ryhmätoiminta on monipuolista ja säännöllisiä ryhmiä kokoontuu useita.

Liikuntaryhmiä ovat:

 • keilaryhmä omaishoitajille ja läheisille
 • vesijumppa vesiveijarissa omaishoitajille ja läheisille
 • kuntosaliryhmä Kannuksen fysikaalisessa hoitolaitoksessa
 • vesijumppa Kannuksessa
 • 2 kuntosaliryhmää yli 65-v omaishoitajille Honkaharjussa

Lisäksi järjestetään lajikokeiluja omaishoitajien toiveiden pohjalta.

Vertaistuellisia ryhmiä ovat:

 • Vertaiset- ryhmä entisille omaishoitajille
 • KenguRut- ryhmä vammaista lastaan hoitaville vanhemmille
 • Avoin vertaisryhmä Kälviäläisille omaishoitajille ja läheisille
 • Avoin vertaisryhmä Lohtajalaisille omaishoitajille ja läheisille
 • Vertaisryhmä entisille omaishoitajille Kannuksessa
 • Virikeryhmä omaishoitopareille Kokkolassa
 • Vertaisryhmä omaishoitopareille Kannuksessa
 • Lauluryhmä Läheiset kaikentasoisille laulajille